Sie sind hier: Grundlagen / DRK Grundsätze / türkisch

Kızılhaç ve Kızılay temel ilkeleri 1965 de Viyana’da 20. Uluslararası Kızılhaç-Konferansında ilan edilmiştir.

İNSANİYETÇİLİK

Savaş yaralılarına ayırım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye ve hafifletmeye çalışır. İnsan yaşamını ve sağlığını korumaya ve aynı şekilde insan kişiliğine saygıyı sağlamayı amaçlar. Bütün uluslar arasında karşılıklı anlayış, dostluk, işbirliği ve sürekli barışı destekler.

AYIRIM GÖZETMEMEK

Hiçbir milliyet, ırk, din, cinsiyet, sosyal şart veya siyasal inanç farkı gözetmez. İnsanlara yalnız ıstırapları ölçüsünde yardıma koşmaya ve öncelikle en ivedi ihtiyaçları karşılamaya çalışır.

TARAFSIZLIK

Herkesin güvenini muhafaza amacıyla düşmanlıklara taraf olmaz ve siyasal, ırksal, dinsel veya felsefi nitelikteki tartışmalara girmez.

BAĞIMSIZLIK

Kızılay bağımsız bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve uluslararası ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısıdır. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç temel ilkelerine göre hareket olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ

Kızılay, hizmetlerinde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur.

BİRLİK

Türkiye’de, Türkiye Kızılay Derneği dışında aynı amaçla ve herhangi bir isim altında başka bir teşkilat kurulamaz. Kızılay herkese açıktır ve çalışmaları bütün yurdu kapsar.

EVRENSELLİK

Kızılay, aynı amaçla hizmet veren bütün yabancı ulusal kuruluşlarla aynı haklara sahip ve onlarla karşılıklı yardımlaşmakla görevli evrensel bir kurumdur.